tu sa nachádzate:     SPRAVODAJSTVO   -   AKTUALITY- rok 2017
 

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

 

   Rozsvecovanie stromčeka     
Rozsvecovanie stromčeka
    9.12. 2017 Obec Višňové v spolupráci s kultúrnou,vzdelávacou komisiou a dobrovoľníkmi pripravili tradičné rozsvecovanie vianočných stromčekov. Kultúrny program, tvorivé dielne, vianočné dekorácie, punč, varené vínko, sladké koláče, oblátky, pohoda a príjemná atmosféra, to všetko bolo pripravené pre našich obyvateľov a hostí, ktorí k nám zavítali.
     Ďakujeme organizátorom, účinkujúcim, pani vychovávateľkám a učiteľkám zo ZŠ s MŠ Višňové za realizáciu tohto podujatia. Poďakovanie patrí aj p. M. Miklovi za sponzorský príspevok venovaný tejto kultúrnej akcii.

   Deň materských škôl na Slovensku

 


     " 4. november sa stal Dňom materských škôl na Slovensku. Tento sviatok sme oslávili spolu s našimi škôlkármi 2.11. 2017. Koncertom Uja Ľuba a malou hostinou sme si spríjemnili novembrové dopoludnie. Vedeniu obce sme odovzdali deti dar, aby všetci pamätali „...aj keď sme maličkí sme dôležití“
     Vďaka patrí rade Rodičov pri ZŠ s MŠ Višňové za finančný dar na oslavu tohto sviatku. Rovnako ďakujeme p. starostke Halaganovej za darčeky pre deti a pani učiteľky. A ešte chceme poďakovať jednej milej starkej za chutné koláče.:)
Oslava bola skvelá.

Kolektív učiteliek MŠ Višňové
Deň materkých škôl

   Úcta k starším     
Úcta k starším
     15.10. 2017 sme si v našej obci tradične pripomenuli, že jednou zo základných hodnôt má byť úcta k šedinám. Našim seniorom boli odovzdané tri dary.
S prvým darom – kultúrnym programom prišli naše deti a žiaci zo ZŠ s MŠ Višňové. Druhý dar v podobe hudobnej skupiny Progres bol odovzdaný v mene p. starostky, v mene poslancov obecného zastupiteľstva a pracovníkov OÚ Višňové.
A tretí dar vo forme priateľského posedenia pri občerstvení bol pre našich starších spoluobčanov pripravený v estrádnej sále kultúrneho domu.
    Vďaka za krásne nedeľné popoludnie patrí všetkým, ktorí sa oň pričinili. Vedeniu obce, členom kultúrnej a vzdelávacej komisie, pracovníkom obecného úradu, deťom a žiakom ZŠ s MŠ Višňové a ich pani učiteľkám a vychovávateľkám.
Za sponzorský dar vo forme voňavých koláčov ďakujeme Pekárni Ďuroška.

   Turnaj vo futbale o pohár starostky obce Višňové

 


     "Futbaloví nadšenci sa stretli 15. júla 2017 na tradičnom dedinskom turnaji o pohár starostky obce. Telovýchovná jednota v spolupráci s obcou Višňové pripravila aj tento rok podujatie pre 4 družstvá, ktoré si merali sily v tejto populárnej hre. Za ideálneho počasiu prišlo hráčov povzbudiť niekoľko desiatok fanúšikov, ktorí napokon najviac tlieskali víťaznému tímu „Bľunári„. Na druhom mieste sa umiestnili hráči tímu Dolného konca“, tretí boli „Stred“ a na štvrtom mieste skončili zástupcovia „Horného konca“. Ďakujeme organizátorom, sponzorom, účastníkom i divákom, ktorí pomohli vytvoriť príjemnú atmosféru tohto letného podujatia.

Turnaj o pohár starostky

   Volejbalový turnaj     
Volejbalový turnaj
    V sobotu 8. júla 2017 Telovýchovná jednota a Obec Višňové usporiadala turnaj v plážovom volejbale. Podujatia sa za príjemného slnečného počasia zúčastnilo 12 tímov, ktorých okrem hudby DJ Oskara povzbudzovali prítomní diváci. Najviac sa darilo tímu Pieskožrútov , ktorí sa stali víťazmi turnaja, druhý bol tím TANAP a tretý skončil tím Hobiti .
     Blahoželáme víťazom, ďakujeme organizátorom, účastníkom i divákom a tešíme sa na ďalší ročník. S pozdravom telovýchovná jednota Višňové.

   Uvítanie detí do života

 


     "Nežné slovo a pohladenie, bezpodmienečná láska, pocit domova a dobrá výchova" ..základ pre dieťa, aby sa stala z neho plnohodnotná osobnosť.  Vítame v živote našej obce našich najmenších, najkrajších a najnevinnejších občanov, ktorí vo svojej bezbrannosti sú závislí na opatere milujúcich bytostí. Sú to dary, ktorých hodnotu si cenia ich najbližší, ale aj celá naša obec, ktorá slávnostne uvítala malých občiankov do života

Uvítanie detí do života

   MDD    
MDD 2017
   11.6. 2017 to na Višňovskom kúpalisku žilo. Džavot, smiech a dobrá nálada malých aj veľkých účastníkov tohtoročných osláv MDD v našej obci sa rozliehal doďaleka. Pripravené boli zábavné atrakcie, tvorivé dielne, maľovalo sa na tvár, videli sme ukážky činnosti 5. pluku špeciálneho určenia, deti prišli zabaviť členovia DHZ Višňové a šikovné psíčky s našou známou Martinkou. V ponuke bol chutný guľáš, pečené klobásy, pivo, kofola a mňamózna zmrzlina od nášho Jožka. Tento rok to však nebolo len o zábave, ale aj o dobrej vôli. Vzdelávacia komisia sa spolu s Materskou školou Višňové rozhodli podporiť OZ Červený nos. Finančný obnos 250 eur získaný zo zbierky bude odovzdaný OZ v najbližších dňoch. Ďakujeme vedeniu obce Višňové, členom Rady rodičov pri ZŠ s MŠ Višňové, členom kultúrnej a vzdelávacej komisie pri OZ Višňové, vojakom 5. pluku špeciálneho určenia (Petrovi Tkáčikovi osobitne za to, že prišli), pani učiteľkám a vychovávateľkám, DHZ Višňové a dobrovoľníkom za realizáciu tejto krásnej akcie..

   Deň matiek 2017

 


     14.5. 2017 sme v obci oslávili jeden z najkrajších sviatkov - Deň matiek. Kultúrny program prezentovaný deťmi a žiakmi ZŠ s MŠ Višňové, červená ruža a občerstvenie, to všetko čakalo na naše mamy v druhú májovú nedeľu. Ďakujeme vedeniu obce Višňové, kultúrnej a vzdelávacej komisii pri OZ Višňové, Oskarovi Paurovi za realizáciu tohto podujatia.

Deň matiek 2017

   Stavanie mája    
Stavanie mája
    30.4. 2017 sa v našej obci konalo tradičné stavanie mája. Nedeľné popoludnie nám spríjemnila Terchovská muzika spod Sokolia, pre zúčastnených boli pripravené voňavé klobásy a dobré pivko. Ďakujeme vedeniu obce, kultúrnej a vzdelávacej komisii pri OZ Višňové, Dobrovoľnému hasičskému zboru vo Višňovom, členom jednotlivých oddielov TJ Višňové a všetkým dobrovoľníkom za prípravu a realizáciu tohto podujatia.

   Jarné tradície

 


     8.4. 2017 sme v našej obci "vítali jar". V kultúrnom programe sa nám predstavili deti zo ZŠ s MŠ Višnové a folklórneho súboru Stavbárik. Pripravené boli bohaté tvorivé dielne pre malých aj veľkých. Všetkých, ktorí s nami strávili popoludnie čakalo pripravené občerstvenie a bohatá ponuka veľkonočných dekorácií.
     Vzdelávacia a kultúrna komisia pri OZ Višňové, ktorá "Jarné tradície" organizovala ďakuje všetkým, ktorí sa tejto akcie zúčastnili. Osobitne chcú poďakovať VINTE s.r.o - Višňovské syrové nite za sponzorský príspevok.Tak ako minulý rok aj teraz sa touto formou rozhodli podporiť aktivity pre naše deti Ďakujeme.

Jarné tradície 2017

   Úprava školského dvora    
Úprava školského dvora
    Touto cestou ďakujem kolektívu učiteliek z MŠ a všetkým rodičom, ktorí sa pričinili o úpravu školského dvora či už formou sponzoringu, alebo aktívnou účasťou na brigáde. V neposlednom rade sa chcem poďakovať aj dvom pani učiteľkám, za dlhodobé úsilie o revitalizáciu školského dvora.

                                                          JUDr. Marcela Halaganová, starostka obce Višňové

   Novoročný koncert

 


    Obec Višňové v spolupráci s radou rodičov pri základnej škole s materskou školou vo Višňovom, farským úradom a komisiami zriadenými obcou Višňové Vám chceli aj tento rok predĺžiť atmosféru doznievania najkrajších sviatkov roka. V obci Višňové už šiesty rok organizujeme novoročné koncerty. Veľký záujem obyvateľov Višňového o tieto koncerty je dôkazom, že kultúra tejto obci nie je ľahostajná. Kladná odozva obyvateľov Višňového bola pre nás veľkou výzvou a preto sme si dali náročný záväzok.

(čítaj celý príhovor)

Novoročný koncert 2017

   Fašiangy    
Fašiangy 2017
    Sobota 25. februára bola u nás v duchu fašiangových tradícii. Už od rána obcou prechádzal fašiangový sprievod masiek.

   Maškarný ples detí

 


    Streda 15. februára bola v našej obci veselá. V Kultúrnom dome sa opäť zišli bytosti rozprávkové aj filmové, strašidelné aj smiešne. Deti vo svojich originálnych maskách očarovali prítomných.Maškarný ples detí